Connecting

Travellers

& Locals

by local food experiences

Local food experience ResiRest

Local food experience

ResiRest offers an authentic local food experience to guests in all the countries where we operate. Upon arrival, guests are warmly welcomed by a local family at a central meeting point. In some countries, ResiRest also provides Pick-up & Return services to and from the guests’ hotel if it is more convenient. Engaging in activities together fosters the initial connection between guests and their hosts. In most countries, when lunch is booked, the local family can take guests to the local market to buy ingredients and immerse themselves in the local culinary scene. In countries or at times when market visits are not possible, alternative activities such as shopping at characteristic local stores or a substitute ‘my neighborhood tour’ are arranged. After this initial activity, guests proceed to the home of the local family, where they are offered a refreshing drink and engage in cooking the meal together. However, if guests prefer not to participate in the cooking process, there is no obligation. The meal is shared and enjoyed together by both guests and the host family. Following the meal, guests have the opportunity to relax and indulge in conversation with their hosts over drinks. For the return journey, guests are usually taken back to the meeting point via a different route. Along the way, they receive explanations about the route or other significant aspects. Upon arrival at the meeting point, it is time for the local family and the guests to bid farewell to each other.

Is it a Cooking Class?

A ResiRest Local food experience is not a cooking class. While cooking classes often prioritize commercial aspects and the experience is not private (with multiple guests at once), a ResiRest Food Experience focuses on the opportunity to connect with a genuine local family. Sharing a meal brings people together across all cultures and can serve as a bridge to experience a country in a different way, to taste its flavors, and to immerse oneself in the everyday life of a family living there. At ResiRest, we value personal contact, which is why every Food Experience is always private and one-on-one. There are no unknown travelers present during a booking.

Local families

ResiRest collaborates with local families who are not involved in tourism, functioning as a Social Enterprise and holding a full member accreditation from the World Fair Trade Organization. By partnering with ResiRest, guests can have a unique experience while supporting these families who are often in vulnerable financial situations. The bookings made through ResiRest’s travel partners contribute to improving the families’ living conditions, which brings them a great sense of happiness. This genuine joy is reflected in their warm hospitality. ResiRest ensures that the families have been guided in the 3 Safety Guarantees (General safety, food safety, and fair trade safety) and have a basic understanding of English to facilitate communication with the guests. Although the local families may not be professional chefs, they possess a fundamental skill in cooking, which is highly valued in the countries where ResiRest operates. The preparation of authentic local dishes comes effortlessly to them, and guests can expect a delightful culinary experience beyond their expectations.

Compensation

ResiRest ensures that the family receives fair trade compensation, which is provided in advance.

How much time

ResiRest experiences typically last between 3 to 5 hours, allowing you to immerse yourself in the local culture through our authentic local food encounters.

Families

The family enjoys welcoming guests, takes pride in their neighborhood, and is eager to share their life and community. They are a perfect fit for the ResiRest concept, and their participation provides them with support. The family speaks basic English or Dutch. The local family offers this product as described in this product description.

Meeting Point

Discover the essence of local hospitality with ResiRest. Whether it’s a designated meeting point arranged by our esteemed travel partners or a suggested location near a local family, immerse yourself in authentic experiences during your journey.

Features of the ResiRest Experience:

  • Meet with local families at a pre-arranged meeting point for an authentic introduction.
  • Enjoy a picturesque half-hour walk from the meeting location to the host family’s residence.
  • Participate actively in meal preparation. This includes hands-on activities like marinating and frying fish, chopping vegetables, and more, all while learning about the ingredients and culinary techniques.
  • Conclude your visit with a return walk to the meeting point, enriched with insightful commentary along a different route.

Lokale culinaire ervaring met ResiRest.

Nederlandse versie

Local food experience

In alle landen waar ResiRest actief is worden de gasten door de lokale familie opgehaald bij een centraal meeting point. In sommige landen verzorgt ResiRest ook zogeheten Pick-up & Returns van- en naar het hotel van de gasten als dat beter is.
Samen dingen doen zorgt voor de eerste verbinding. In bijna alle landen kan de lokale familie, indien lunch wordt geboekt, de gasten meenemen naar de lokale markt waar ze samen de ingrediënten gaan inkopen.
In landen of op tijdstippen waar marktbezoek niet mogelijk is vinden andere activiteiten plaats, zoals inkopen in de voor dat land of locatie kenmerkende winkeltjes of een vervangende ‘kijk in mijn wijk’ tour.

Na deze eerste activiteit gaan ze naar de woning van de lokale familie waar ze een drankje krijgen en een aanvang wordt gemaakt met het gezamenlijk koken van de maaltijd. Willen de gasten niet meehelpen met koken, dan hoeft dat uiteraard niet. De maaltijd wordt gezamenlijk door de gasten en familie gegeten. Na het samen eten is het samen uitbuiken en met nog wat drinken wordt er nagepraat over van alles.
De gasten worden hierna via veelal een andere route teruggebracht naar het meeting point. Ook tijdens deze route krijgen gasten uitleg over bijvoorbeeld die route of andere kenmerkende zaken.
Aangekomen bij het meeting point nemen de lokale familie en de gasten afscheid van elkaar.

Is het een Cooking Class?

Een ResiRest Local food experience is geen cooking class. Waar bij een Cooking Class commercie veelal voorop staat en de ervaring niet privé is (met meerdere gasten tegelijk), staat bij een ResiRest Food Experience het kennis kunnen maken met een echte lokale familie centraal. Samen eten verbindt in alle culturen en kan een brug vormen om op een ándere manier een land te kunnen ervaren, te kunnen proeven en een duikje te kunnen maken in het gewone alledaagse leven van een gezin in het land dat bezocht wordt door een reiziger.

Reizigers worden door lokale families meegenomen in het leven bij de lokale familie thuis. Eten is daarin een belangrijke schakel wat het persoonlijke contact mogelijk maakt. Persoonlijk contact vindt ResiRest belangrijk. Daarom is een Food Experience van ResiRest altijd privé. Altijd 1 op 1. Er zijn geen onbekende reizigers aanwezig bij een boeking.

De lokale families

ResiRest werkt als Social Enterprise en met een full member accreditatie van de World Fair Trade Organization met families die niet verbonden zijn aan het toerisme. Het geeft de gasten een andere ervaring dan de ervaring met wel aan toerisme verbonden mensen in het land. ResiRest families bevinden zich veelal in een kwetsbare financiële positie. ResiRest en met name de boekingen van reispartners van ResiRest brengt hen een verbetering van hun leefsituatie en daar zijn ze blij mee. Deze blijdschap vertaalt zich in gastvrijheid en oprechtheid. De families zijn begeleid in de 3 Safety Guarantees van ResiRest (Algemene veiligheid, voedselveiligheid en fair trade veiligheid) en spreken basic Engels om communicatie met de gasten mogelijk te maken.

De lokale families zijn geen sterren-koks. Maar is dat nodig? In de landen waar ResiRest actief is behoort ‘koken’ tot een basisvaardigheid. Het ligt standaard op een hoger niveau dan in Nederland.
Het bereiden van authentieke plaatselijke gerechten is voor alle families een peulenschil, en de gasten krijgen meer dan peultjes.

Vergoeding voor de familie

De fair trade vergoeding voor de familie wordt door ResiRest vooraf aan de familie betaald.

Duur (ongeveer)

Een ResiRest Local food experience heeft een tijdsduur vanaf 3 uur tot uitlopen van 5 uur.

Kenmerken familie

De familie vindt het leuk om gasten te ontvangen, is trots op hun wijk en willen graag over hun leven en wijk vertellen. De familie past in het ResiRest concept, en krijgt met deelname een steuntje in de rug. De familie spreekt (basis) Engels of Nederlands.
De lokale familie biedt dit product aan zoals beschreven in deze productbeschrijving.

Meeting point

Opgegeven meeting point nabij lokale familie of vastgesteld per reispartner.

Kenmerken experience

  • Ontmoeting van de gasten met de lokale familie bij het meeting point.
  • Wandeling van het meeting point naar de woning van de familie, ongeveer een half uur.
  • Gezamenlijk de maaltijd bereiden, niet enkel wat kijken, maar ook een visje marineren en bakken, de groenten snijden e.d. Gasten krijgen uitleg over de ingrediënten het gebruik hiervan.
  • Wandeling van woning van de familie terug naar het meeting point via een andere route en nog wat leuke uitleg.